Floby Rescue AB är Nordens ledande leverantör av skräddarsydda påbyggnader till brand- och räddningsfordon. Vi erbjuder även en omfattande eftermarknadsservice för underhåll, ombyggnader och reparationer.


Kvalitet och miljö

Floby Rescue AB kvalitets- och miljöcertifierades år 2004 enligt ISO 9001:2008 och 14001:2004. Floby Rescue AB arbetar ständigt för att driva en produktionsprocess och leverera produkter av högsta kvalitet.

Floby Rescue AB tillämpar en helhetssyn på, och informerar öppet om, produktionens och produkternas miljöpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt för minskad miljöpåverkan och strävar efter att i möjligaste mån välja miljöanpassade och återvinningsbara material.


 


Floby Rescue | Sörbyvägen 15, 521 52 FLOBY | Tel: 0515-72 34 50 | Email: info@flobyrescue.se Bisnode AAA ISO 14001 SFK - ISO 9001 SFK
Floby Rescue