Floby Rescue AB är Nordens ledande leverantör av skräddarsydda påbyggnader till brand- och räddningsfordon. Vi erbjuder även en omfattande eftermarknadsservice för underhåll, ombyggnader och reparationer.


Vi är specialister på skräddarsydda räddningsfordon

Floby Rescue AB tillverkar och säljer kundanpassade brand- och räddningsfordon. Bilarna är utrustade med den senaste tekniken och tillverkas med rationella metoder för maximal kostnadseffektivitet.

Verksamheten startade i Floby 1918 med tillverkning av trätofflor. Med trä som råmaterial började man under början på 30-talet tillverka hytter och flak på dåtidens bussar och lastbilar.

Under 30- och 40-talet koncentrerades verksamheten till karosseripåbyggnader och utvecklades till att omfatta allt från flak, hytter och timmerbilar till brandbilar. Kvaliteten och säkerheten i produkterna var precis som idag mycket hög och ”Floby-hytten” blev ett välkänt begrepp under 50- och 60-talet.

Tillverkningen av brand- och räddningsfordon flyttades 1 januari 2001 från Autokaross i Floby AB till dotterbolaget Autokaross Rescue Systems i Floby AB.

Floby Rescue AB är idag Nordens ledande leverantör av påbyggnader för brand- och räddningsfordon. Försäljning, administration, produktion och produktutveckling är lokaliserad till Floby utanför Falköping. Vår eftermarknadsfunktion erbjuder allt från akut service, ombyggnader och reparationer till långsiktiga serviceavtal. I samarbete med våra nordiska kunder utvecklar och uppgraderar vi dagens teknik för att alltid motsvara marknadens högt ställda förväntningar samt gällande lagar och förordningar.

I september 2017 såldes bolaget Autokaross Rescue Systems till Per Vannesjö
Industri AB och Floby Intressenter AB.


Floby Rescue | Sörbyvägen 15, 521 52 FLOBY | Tel: 0515-72 34 50 | Email: info@flobyrescue.se Bisnode AAA ISO 14001 SFK - ISO 9001 SFK
Floby Rescue