Den perfekte brannbil og standardisering

Det Norske markedet er i endring og Floby Rescue leder utviklingen av innovative løsninger gjennom innovasjon, ergonomi og enkelhet i bruk for brannbil.

Det som har endret seg og som kommer til å endre seg mer og mer framover er graden av standardisering, der Floby Rescue tidligere hadde over 100 variasjoner har de siden 2010 utviklet og bygget modulære produkter som er standardiserte og kun i to utførelser. For Rosendahl as og Floby Rescue, som produsent, gir dette holdbare løsninger som har lik oppbygning og funksjonalitet, de er enkle å feilsøke og er veldig godt tilrettelagt for service og vedlikehold gjennom levetiden til brannbilen, dette tror vi er en god utvikling for brannvesen også. I Norge er også utviklingen av ny norsk standard i siste fase og blir ferdigstilt i 2019, denne vil bidra ytterligere til standardisering på tekniske løsninger og bidra til at alle leverandører leverer mer likeverdige tekniske løsninger, noe som også vil bidra til å forbedre produktene som leveres til norske brannvesen.

Gjennom et godt og åpent samarbeid med veldig mange brannvesen de siste årene har vi vært, og er, så heldige at vi får lære mye om den operasjonelle bruken av våre brannbiler, vi jobber både med bybrannvesen og de mindre deltidsbrannvesen, men en ting går igjen, alle er dypt engasjerte og involverte i prosjektene vi gjennomfører. Dette gir oss læring hver eneste dag som vi vil gi tilbake til neste prosjekt og neste brannvesen.

Vi vil samtidig fortsette å være tydelige på løsningene som passer hvert enkelt brannvesen, standardisering er for grunnkonseptet og den tekniske løsningen, men vi skal fortsatt skreddersy og tilpasse. Hos både Floby Rescue og Rosendahl as er utvikling av vårt samarbeid og kunnskapsdeling mellom våre markeder nøkkel til suksess og vi har veldig gode rutiner for å sikre at denne kunnskapen kommer videre til våre brukere. Vi er helt avhengig av gode og også de mindre gode tilbakemeldinger fra våre brukere for å få dette til, denne kunnskapen blir benyttet i neste prosjekt og gjør hverdagen litt enklere og kanskje litt bedre for neste brannvesen.

Vi i Rosendahl as vil gjerne takke norske brannvesen for hjelpen og all kunnskapsoverføringen dere har bidratt med for både Rosendahl as og Floby Rescue, vi skal samtidig forplikte oss til å fortsette å gjøre våre brannbiler enklere i bruk, mer ergonomiske og mer funksjonelle, men vi er fortsatt avhengig av deres hjelp i videre utvikling av brannbilene våre. Kanskje et svensk brannvesen eller to også har lært litt av oss de siste årene? Vi tror det.
Sammen skal vi klare å produsere den perfekte brannbil (vi trenger bare litt mer hjelp fra dere).

Hilsen
Thomas Rosendahl
vd, Rosendahl AS

Följ oss

Laddar kommentarer