Tankfordon

Tankbilar från Floby Rescue AB levereras med varierande vatt...

Läs mer

Släck- och räddningsfordon

Typ BAS 1 fordon Fordonet levereras med påbyggnad i naturel...

Läs mer

Lastväxlarsystem

Lastväxlarfordon Lastväxlarbilar byggda på 3-axliga chassi a...

Läs mer

Specialfordon

Floby Rescue AB har under många år byggt spårgående fordon, ...

Läs mer