Leverantör

Vill du bli eller är du leverantör till Floby Rescue?

Vi är alltid intresserade av nya produkter och att ha en god kontakt med våra leverantörer.

Om du vill ha kontakt med vårt inköp kontakta:

 

Magnus Blomgren
0515-72 34 60
magnus.blomgren@flobyrescue.se