Leverans till Gauldal av en Brann-/mannskapsbil

I början av 2019 levererade vi en Brann-/mannskapsbil till Gauldal Brann og Redning IKS.