Kvalitet och miljö

Floby Rescue AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Floby Rescue AB arbetar ständigt för att driva en produktionsprocess och leverera produkter av högsta kvalitet.

Floby Rescue AB tillämpar en helhetssyn på, och informerar öppet om, produktionens och produkternas miljöpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt för minskad miljöpåverkan och strävar efter att i möjligaste mån välja miljöanpassade och återvinningsbara material.