Leveransvillkor

Om inget annat överenskommits, tillämpar Floby Rescue AB allmänna leveransbestämmelser enligt LFG 03 och ALOS 05 för leveranser. Avtalen finns i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

 

ALOS05 (49 kb)

LFG10 (208 kb)